Czym jest elektromiografia?

Elektromiografia, czyli badanie EMG, ma na celu ocenę stanu mięśni i nerwów. Dzięki niemu udaje się zdiagnozować wiele chorób neurologicznych i układu mięśniowego. Należy do badań elektrofizjologicznych. Pomaga zlokalizować zmiany patologiczne w mięśniach, oraz określić ich charakter. Badanie EMG pomaga zdiagnozować m.in. dystrofie mięśniowe, zespół cieśni nadgarstka czy miastenię.

Przebieg badania

Badanie EMG to w zasadzie cztery typy badań: elektroneugrafia, badanie mięśni, badanie transmisji nerwowo-mięśniowej i badanie nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej. Elektroneugrafia to innymi słowy badanie przewodnictwa w nerwach obwodowych. Po nim przechodzi się do sprawdzania sprawności danego mięśnia, wprowadzając w niego kilka lub kilkanaście elektrod igłowych. Mięsień otrzymuje bodziec elektryczny, a urządzenie rejestruje jego czynność podczas spoczynku i ruchu. Trzecie badanie (transmisji nerwowo-mięśniowej) nazywa się też próbą nużliwości, męczliwości lub miasteniczną. W tym badaniu stymuluje się mięśnie sypermaksymalnymi bodźcami poprzez elektrody umieszczone na skórze. Ostatnie badanie – nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej – ma na celu zdiagnozowanie tężyczki. Używa się w nim elektrody igłowej umieszczanej miedzy kciukiem a palcem wskazującym i opaski elastycznej na ramię, która ma za zadanie wstrzymać przepływ krwi. Może ono powodować dyskomfort. Wyniki badania EMG są znane od razu po zakończeniu kolejnych etapów.

Wskazania i przeciwwskazania

Wskazaniem do przeprowadzenia badania EMG są wszelkie objawy nieprawidłowego funkcjonowania nerwów obwodowych i mięśni. Przeciwwskazaniem do elektromiografii z kolei jest posiadanie wszczepionego elektrycznego rozrusznika serca lub innych metalowych elementów (np. zastawki). Przed badaniem nie powinno się stosować kremów na skórę w okolicy, w której będą badane mięśnie. Należy też poinformować lekarza o przyjmowanych lekach. Pacjenci przyjmujący leki przeciwzakrzepowe z reguły muszą na 3 dni przed badaniem stosować heparynę drobnocząsteczkową. Osoby z miastenią nie powinny z kolei przyjmować leków na tę chorobę w dniu, w którym będzie wykonywane badanie.