Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych to rehabilitacja, na którą kierowany jest pacjent w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia. Może przybierać trzy zasadnicze formy:

  • zabiegów w przychodni
  • zabiegów w ramach oddziału dziennego
  • zabiegów wykonywanych w domu pacjenta

W dzisiejszym wpisie przyjrzymy się każdej z tych form.

Zabiegi w przychodni

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych w przychodni obejmuje poradę lekarską i zabiegi fizjoterapeutyczne. Niezbędne będzie skierowanie, przy czym skierowanie na niektóre zabiegi fizykoterapeutyczne, takie jak zabiegi elekto- i magnetoterapii, może wystawić każdy lekarz ubezpieczenia zdrowotnego. W przypadku dysfunkcji narządu ruchu skierowanie może wydać tylko lekarz poradni rehabilitacji medycznej, ortopedycznej albo traumatologicznej.

Lekarz kierujący na rehabilitację w warunkach ambulatoryjnych zleca nie więcej niż 5 rodzajów zabiegów dziennie, przy czym pacjenci mogą skorzystać maksymalnie z 10 zabiegów w jednym cyklu leczniczym na jedną partię ciała. Najczęściej są to zajęcia z kinezyterapii prowadzone indywidualnie, w grupach albo pod nadzorem fizjoterapeuty oraz zabiegi w kriokomorze.

Zabiegi w ramach oddziału dziennego

Rehabilitacja w ramach oddziału dziennego przeznaczona jest dla pacjentów, wymagających dłuższej rehabilitacji lub bardzo intensywnych ćwiczeń i zabiegów, jednak mogących wychodzić z domu. Najczęściej korzystają z niej osoby po urazach, operacjach, ze schorzeniami przewlekłymi, neurologicznymi, reumatologicznymi i onkologicznymi.

Rehabilitacja w warunkach ambulatoryjnych w ramach oddziału dziennego trwa od 3 do 6 tygodni. Pacjenci mogą korzystać z zabiegów pięć dni w tygodniu i spędzają w placówce medycznej przez koło cztery godziny. W tym czasie mają co najmniej 5 zabiegów.

Rehabilitacja w domu

Rehabilitacja w domu to stosunkowo najrzadziej wybierana forma rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. Obejmuje porady lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne, wyszczególnione w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 6 listopada 2013 r. (Dz. U. z dnia 12 grudnia 2013 r.).