Witaj !!
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informujemy, iż:
1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Rehabilitacja Centrum Medycyny
Paliatywnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP: 554-296-41-80, REGON: 380018327,
• Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl
• Fanpage funkcjonuje na podstawie i zgodnie z regulaminem portalu społecznościowego Facebook dostępnego na www.facebook.com
• Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przekazywania informacji o usługach, aktualnościach i promocjach Administratora na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO
• Odbiorcami Twoich danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Administratora oraz użytkownicy Facebooka (w szczególności Twoi znajomi oraz inni subskrybenci Fanpage)
• Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody na podstawie art.17 ust.1 lit. b RODO
• Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych.
• Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• Podanie danych osobowych jest dobrowolne.