KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych dla byłych pacjentów.

Szanowny Pacjencie

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), zwanego dalej „RODO” informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rehabilitacja ALTO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spóła komandytowa, ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko, NIP 554-296-41-80, REGON 380018327.

  1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – odo@rehabilitacjaspecjalistyczna.pl

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu archiwizacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie Art. 9 ust. 2 lit. h RODO.

  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 20 lat,

  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.