Z tego rodzaju rehabilitacji korzystają osoby cierpiące na choroby neurologiczne, celem terapii jest tu przywrócenie Pacjentowi sprawności ruchowej czy mowy, jak również umożliwienie mu jak najpełniejszego uczestnictwa w życiu rodzinnym, społecznym oraz zawodowym. Prowadzona przez nas rehabilitacja poprawia jakość życia chorym oraz ich rodzinom.

Efekty rehabilitacji neurologicznej zależą m.in. od wieku Pacjenta, rodzaju dolegliwości, jego indywidualnych predyspozycji oraz zaangażowania w terapię. Im wcześniej rozpoczęta jest rehabilitacja neurologiczna, tym lepszych jej rezultatów można się spodziewać. W wielu przypadkach, zwłaszcza u młodych ludzi, prowadzona terapia może prowadzić do tego, że Pacjent całkowicie odzyskuje sprawność umysłową.

Skuteczna rehabilitacja neurologiczna zakłada często współpracę fizjoterapeutów z logopedami, psychologami, lekarzami.

Rehabilitacja neurologiczna korzysta z różnych metod, w tym np. terapii biofeedbacku, masażu, elektrostymulacji.

Dodatkowe nasze usługi