Celem prowadzenia rehabilitacji ortopedycznej jest przywracanie funkcji narządu ruchu, przyczyny zaburzeń mogą tu być różnego rodzaju choroby, urazy, zmiany wrodzone i nabyte. Rehabilitacja ortopedyczna prowadzona jest nie tylko u dorosłych Pacjentów, ale również u dzieci, w tym nawet tych małych.

Usprawnianie ortopedyczne polega m.in. na takiego kształtowania narządów ruchu, by kompensowały one maksymalnie nierozwinięte jego funkcje i zmiany. Sprawdza się to szczególnie w przypadku terapii dzieci.

Optymalnym momentem na rozpoczęcie rehabilitacji jest zakończenie leczenia ortopedycznego. Rehabilitacja ortopedyczna jest prowadzona nie tylko w przypadku chorób, urazów i wad dotykających narządy ruchu na różnym etapie życia, ale również efektów porażeń wiotkich i spastycznych, choroby zwyrodnieniowej, po operacjach oraz w celu neutralizowania negatywnych następstw nowotworów dotykających narządy ruchu czy następstw zaburzeń hormonalnych czy odżywczych w obrębie narządu ruchu.

Więcej informacji o metodach rehabilitacji ortopedycznej uzyskają Państwo w naszym gabinecie fizjoterapii.

Dodatkowe nasze usługi