Nasz zespół:

Anna Kwiatkowska – fizjoterapeuta

Mgr Anna Kwiatkowska – Fizjoterapeutka dziecięca. Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku na kierunku Fizjoterapia. Terapeutka neurorozwojowej koncepcji NDT Bobath. Pomaga dzieciom głównie z problemami neurologicznymi, sensorycznymi, ortopedycznymi, oraz wadami postawy. Prowadzi terapię dla dzieci z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym, a także z dziećmi przedwcześnie urodzonymi, z asymetrią, z obniżonym napięciem mięśniowym, z wadami genetycznymi. Swoje terapie wspomaga treningiem chodu na urządzeniu Lokomat.

Ukończone kursy i szkolenia:

– NDT Bobath Basic

– Kurs z zakresu reedukacji chodu z wykorzystaniem urządzenia Lokomat firmy Hocoma

– Kinesiology Taping

– Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych

– Skoliozy – diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne

– Pilates Basic

– Instruktor odnowy biologicznej

– Instruktor rekreacji ruchowej Fitness – ćwiczenia siłowe

– Przygotowanie pedagogiczne do prowadzenia zajęć korekcyjno – kompensacyjnych

 

Paweł Malinowski – fizjoterapeuta

Jestem studentem II stopnia fizjoterapii na Olsztyńskiej Szkole Wyższej. Już na początku studiów ukończyłem kurs masażu I i II stopnia, co umożliwiło mi pracę z pacjentem we wczesnym okresie zawodowym. Następnie ukończyłem kurs wysoce relaksacyjnego masażu Lomi-Lomi Nui oraz kurs Kinesiotapingu KT1 i KT2. Rozpoczynając pracę ściśle w fizjoterapii specjalizowałem się w ortopedii i geriatrii. Aby poszerzać swoją wiedzę praktyczną i teoretyczną z zaangażowaniem rozpocząłem pracę w neurorehabilitacji. Przydatnym do tego było ukończenie kursu z reedukacji chodu na wysokiej klasy urządzeniu Lokomat firmy Hocoma. Dodatkowym atutem było zdobycie tytułu ratownika po ukończeniu kursu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy. Dzięki temu w razie zagrożenia skutecznie mogę udzielić pacjentowi pierwszej pomocy przedmedycznej. Wolny czas lubię spędzać aktywnie, szczególnie nad wodą.

 

Elżbieta Bajorek-Kardasz – fizjoterapeuta

Studia magisterskie ukończyła na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego w 2007r. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując głównie z pacjentami dorosłymi  łącząc różne metody fizjoterapii. Pogłębiając swoją wiedzę z neurorehabilitacji ukończyła kursy :

– IBITA Bobath dla dorosłych

– PNF

– Kinezjotaping KT1+KT2

– Lokomat – reedukacja chodu

 

Monika Kiernozek

– Jestem absolwentką studiów magisterskich na Akademii Medycznej w Gdańsku (obecnie Gdański Uniwersytet Medyczny). Od 2005 roku pracuję z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi i ortopedycznymi. W mojej pracy najważniejszy jest dla mnie pacjent i osiągnięcie wspólnie ustalonego celu terapii. We współpracy z pacjentem i jego rodziną stawiam na dobry kontakt, indywidualne podejście oraz edukację aktywności życia codziennego (ADL). Systematycznie podnoszę kwalifikacje poprzez uczestnictwo w licznych kursach, szkoleniach i warsztatach:
– kurs podstawowy Bobath dla dorosłych (IBITA): „Ocena i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi” 
– kurs rozwijający Bobath dla dorosłych (IBITA): „Badanie i terapia dorosłych pacjentów z chorobami neurologicznymi w obrębie kończyny górnej” 
– kurs Neurorozwojowa diagnostyka i rehabilitacja niemowląt i dzieci starszych
– Kurs Terapii Manualnej według Typaldosa – Fascial Distortion Model (FDM)
– Kurs Terapii Manualnej neuro-mięśniowo-szkieletowej według standardów IFOMT 

Zainteresowania: 
– podróże, turystyka kajakowa i górska, kuchnie świata, muzyka, film, teatr.